หน่วยแบคทีเรียวิทยา

หน่วยไวรัสวิทยา

หน่วยราวิทยา

หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยา

นักวิจัย

 
No image has been set yet, edit the module to set one.

นายแพทย์ทฤษฎี เลาหเสรีกุล

No image has been set yet, edit the module to set one.

นายแพทย์ปุณญตศ์ โตวิชยธำรง

 

No image has been set yet, edit the module to set one.

นายแพทย์กษมา นโนธรรมเมธา

No image has been set yet, edit the module to set one.

นายแพทย์อชิตพล ทองคำ

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views: