ดร.นพ.ปกรัฐ หังสสูต
ผู้ช่วยศาสตราจารย์
หน่วยไวรัสวิทยา , ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร +662564132 ต่อ404, Fax +6622525952
อีเมล pokrath@gmail.com

Work/Education

  • พ.ศ. 2549 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2537 อาจารย์ประจำภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน หัวหน้าหน่วยไวรัสวิทยา
  • พ.ศ. 2543 ปริญญาเอก D.Phil. (Clinical Medicine) ; University of Oxford ประเทศสหราชอาณาจักร
  • พ.ศ. 2536 แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Selected Publications

1. Tansiri Y, Rowland-Jones SL, Ananworanich J, Hansasuta P. Clinical Outcome of HIV Viraemic Controllers and Noncontrollers with Normal CD4 Counts Is Exclusively Determined by Antigen-Specific CD8+ T-Cell-Mediated HIV Suppression. PLoS One. 2015 Mar 12;10(3):e0118871. doi: 10.1371/journal.pone.0118871. eCollection 2015. PMID: 25764310

2. Lertworapreecha M, Patumraj S, Niruthisard S, Hansasuta P, Bhattarakosol P. Cytotoxic function of gamma delta (gamma/delta) T cells against pamidronate-treated cervical cancer cells. Indian J Exp Biol. 2013 Aug;51(8):597-605. PubMed PMID: 24228383.

3. Techakriengkrai N, Tansiri Y, Hansasuta P. Poor HIV control in HLA-B*27 and B*57/58 noncontrollers is associated with limited number of polyfunctional Gag p24-specific CD8+ T cells. AIDS. 2013 Jan 2;27(1):17-27. doi:10.1097/QAD.0b013e32835ac0e1. PubMed PMID: 23079801.

4. Yamsuwan T, Chirathaworn C, Hansasuta P, Bhattarakosol P. HIV-1 replication in HIV-infected individuals is significantly reduced when peripheral blood mononuclear cells are superinfected with HSV-1. ScientificWorldJournal. 2012;2012:102843. doi: 10.1100/2012/102843. Epub 2012 Sep 2. PubMed PMID: 22973164; PubMed Central PMCID: PMC3438744.

5. Buranapraditkun S, Hempel U, Pitakpolrat P, Allgaier RL, Thantivorasit P, Lorenzen SI, Sirivichayakul S, Hildebrand WH, Altfeld M, Brander C, Walker BD, Phanuphak P, Hansasuta P, Rowland-Jones SL, Allen TM, Ruxrungtham K. A novel immunodominant CD8+ T cell response restricted by a common HLA-C allele targets a conserved region of Gag HIV-1 clade CRF01_AE infected Thais. PLoS One. 2011;6(8):e23603. doi: 10.1371/journal.pone.0023603. Epub 2011 Aug 22. PubMed PMID: 21887282; PubMed Central PMCID: PMC3161737.

6. Lertworapreecha M, Patumraj S, Niruthisard S, Hansasuta P, Bhattarakosol P. Mouse acquired HPV tumor using dorsal skin-fold window chamber. Indian J Exp Biol. 2009 May;47(5):327-32. PubMed PMID: 19579796.

7. Auewarakul P, Thitithanyanont A, Apisarnthanarak A, Hansasuta P, Lekcharoensuk P, Puthvathana P. Bangkok International Conference on Avian Influenza 2008. Expert Rev Vaccines. 2008 Apr;7(3):293-8. doi: 10.1586/14760584.7.3.293. PubMed PMID: 18393598.

8. Incomserb P, Bhattarakosol P, Kulwichit W, Chantratita W, Hansasuta P. Establishment of real-time polymerase chain reaction-based assay for quantitation of Epstein-Barr virus DNA in healthy donors and in patients with EBV associated lymphoma. J Med Assoc Thai. 2005 Sep;88 Suppl 4:S280-6. PubMed PMID: 16623042.

9. Hansasuta P, Incomserb P, Buranapraditkun S, Bhattarakosol P. Establishment of cytotoxic T lymphocytes specific for autologous Epstein-Barr virus in HIV-infected patients: the feasibility study of EBV-specific immunotherapy for patients with EBV-associated lymphoma. J Med Assoc Thai. 2004 Sep;87 Suppl

2:S146-51. PubMed PMID: 16083179. 10. Tuksinvaracharn R, Tanayapong P, Pongrattanaman S, Hansasuta P, Bhattarakosol P, Siriyasatien P. Prevalence of dengue virus in Aedes mosquitoes during dry season by semi-nested reverse transcriptase- polymerase chain reaction (semi-nested RT-PCR). J Med Assoc Thai. 2004 Sep;87 Suppl 2:S129-33. PubMed PMID: 16083176.

11. Hansasuta P, Dong T, Thananchai H, Weekes M, Willberg C, Aldemir H, Rowland-Jones S, Braud VM. Recognition of HLA-A3 and HLA-A11 by KIR3DL2 is peptide-specific. Eur J Immunol. 2004 Jun;34(6):1673-9. PubMed PMID: 15162437.

12. Appay V, Papagno L, Spina CA, Hansasuta P, King A, Jones L, Ogg GS, Little S, McMichael AJ, Richman DD, Rowland-Jones SL. Dynamics of T cell responses in HIV infection. J Immunol. 2002 Apr 1;168(7):3660-6. Erratum in: J Immunol 2002 Jul 1;169(1):607. PubMed PMID: 11907132.

13. Appay V, Hansasuta P, Sutton J, Schrier RD, Wong JK, Furtado M, Havlir DV, Wolinsky SM, McMichael AJ, Richman DD, Rowland-Jones SL, Spina CA. Persistent HIV-1-specific cellular responses despite prolonged therapeutic viral suppression. AIDS. 2002 Jan 25;16(2):161-70. PubMed PMID: 11807299.

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel