02

ได้รับการรับรองการทดสอบตามมาตรฐาน ISO 15189 ครั้งที่ 1 วันที่ 6 มีค. 55 – 5 มีค. 57

01

ได้รับการรับรองต่ออายุและขยายขอบข่าย การทดสอบตามมาตรฐาน ISO 15189 และ ISO 15190 ตั้งแต่ 28 สิงหาคม 57-27 สิงหาคม 2559

 

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views: