การขอรับทุนเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ

1.[ทุนคณะฯ] เกณฑ์การขอรับทุนพัฒนาเพื่อไปเสนอผลงานทางวิชาการ ในระดับนานาชาติ พ.ศ.2565

2.[ทุนจุฬาฯ] ประกาศจุฬาฯ หลักเกณฑ์การขอรับทุนประชุมและเสนอผลงานทางวิชาการในระดับนานาชาติ

3.[ทุนคณะฯ] บันทึกนำส่ง ทุนเสนอผลงานคณะฯ

4.[ทุนคณะฯ] ใบสมัคร ขอรับทุน

5.เกณฑ์การขอรับทุนไปนำเสนอผลงานทางวิชาการ

6.ตัวอย่างบันทึกข้อความสำหรับ จนท.ลาไปประชุมทางวิชาการ

7.ตัวอย่างบันทึกข้อความสำหรับอาจารย์ ลาไปประชุมทางวิชาการ

8.ตัวอย่างบันทึกข้อความสำหรับอาจารย์ ไปทัศนศึกษา ณ ต่างประเทศ โดยใช้วันลาพักผ่อนประจำปี

9.บันทึกขออนุมัติไปประชุมอาจารย์โดยไม่ขอเบิกค่าใช้จ่าย

 

Post by: Rontichai Chuawong Published: ตุลาคม ต.ค., 2023 Category: Uncategorized @th
© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel