สัมมนาภาควิชา/ฝ่ายจุลชีววิทยา 2566

สัมมนาภาควิชา/ฝ่ายจุลชีววิทยา ประจำปี 2566
เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอน การวิจัย และงานบริการ
วันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2566 ณ โรงแรมเดอะ เฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี

Post by: Rontichai Chuawong Published: มิถุนายน มิ.ย., 2023 Category: ข่าวสารและกิจกรรม
© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel