พิณทิพย์ สุชาติลิขิตวงศ์​​, พ.บ.
อาจารย์

Pintip suchartlikitwongม, M.D.

Lecturer

สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ: Pediatric infectious diseases   specialist, Bacteriologist

หน่วยแบคทีเรียวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร: +662564470, Fax: +6622525952
อีเมล: pintip.s@chula.ac.th

Work/Education

ระดับปริญญา สาขาวิชา สถาบัน
ปริญญาตรี แพทยศาสตรบัณฑิต     (M.D.) (2011) แพทยศาสตร์

 (Doctor of Medicine)

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Faculty of Medicine, Chulalongkorn University)

Diploma (2017) Diploma in pediatrics คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Faculty of Medicine, Chulalongkorn University)

Diploma (2019) Diploma in pediatric infectious diseases คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

(Faculty of Medicine, Chulalongkorn University)

Research Interest

งานวิจัยที่กำลังดำเนินการ: diagnostic microbiology, multidrug-resistant bacteria

Selected Publications

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Pintip+suchartlikitwong&size=200

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57197794832

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=6MBsJDgAAAAJ

https://www.md.chula.ac.th/en/pintip-suchartlikitwong-md/

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel