อบรมมาตรฐาน ISO

1.อบรมมาตรฐาน ISO

   วีดีโอ อบรมวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2563

1.1 การบรรยาย เรื่อง มาตรฐานการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการด้านการแพทย์ ISO 15189

1.2 การบรรยาย เรื่อง มาตรฐานความปลอดภัยทางห้องปฏิบัติการ ISO 15190 (เริ่มต้นที่นาที 32.52)

1.3 การบรรยาย เรื่อง มาตรฐานแนวทางระบบการบริหารจัดการการตรวจประเมิน ISO 19011

1.4 การบรรยาย เรื่อง ความเสี่ยงและความปลอดภัยภายในห้องปฏิบัติการ

 

2.อบรมความเสี่ยงและความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 

    วีดีโอ อบรมวันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

2.1 ความเสี่ยงและความปลอดภัยด้านอัคคีภัย

2.2 ความเสี่ยงและความปลอดภัยด้านสารเคมี

2.3 ความเสี่ยงและความปลอดภัยด้านการกำจัดขยะ

2.4 ความเสี่ยงและความปลอดภัยด้านSPILL

2.5 แบบทดสอบทบทวนความรู้ด้านความเสี่ยง

Post by: Rontichai Chuawong Published: กุมภาพันธ์ ก.พ., 2020 Category: Uncategorized @th
© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views: