ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ ดร. นายแพทย์อัษฎาศ์ ลีฬหวนิชกุลที่ได้รับรางวัล ทุนวิจัยเซเรบอส อวอร์ด ครั้งที่ 16 ประจำปี 2559 จาก มูลนิธิเซเรบอสเพื่อการวิจัยสุขภาพของคนไทย

  %e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b52

thumbnail_scan0003

Post by: Rontichai Chuawong Published: พฤศจิกายน พ.ย., 2016 Category: ข่าวสารและกิจกรรม
© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel