การฝึกอบรมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม สาขาการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์และการใช้จุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรค

วันที่ 4-7 สิงหาคม 2558  ณ อาคาร อปร.ชั้น 14, 15 คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อบรมใบประกอบ 1 อบรมใบประกอบ 2 อบรมใบประกอบ 3 อบรมใบประกอบ 4 อบรมใบประกอบ 5 อบรมใบประกอบ 6

Post by: Rontichai Chuawong Published: มกราคม ม.ค., 2016 Category: High light , Uncategorized @th , ข่าวสารและกิจกรรม
© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved. Total Page Views: