กรวลี  มีศิลปวิกกัย, พ.บ.
อาจารย์
หน่วยราวิทยา, ภาควิชาจุลชีววิทยา
คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โทร: +662564132 ต่อ 608, Fax: +6622525952
อีเมล: kornvalee.m@chula.ac.th, kornvalee.dew@gmail.com

Work/Education

  • 2557 – 2556: แพทย์ใช้ทุน ภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2555: แพทย์ใช้ทุน โรงพยาบาลหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และโรงพยาบาลกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร
  • 2549 – 2555: แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • 2546 – 2549: มัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร
  • 2543 – 2546: มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
  • 2537 – 2543: ประถมศึกษา โรงเรียนราชินี กรุงเทพมหานคร

Research Interest

ราวิทยาทางการแพทย์และภูมิคุ้มกันต่อการติดเชื้อรา
Subtyping procedures using PCR-RFLP for epidemiology and diagnostics of Cryptococcus sp. infections

© Microbiology Chulalongkorn Mock up, 2014. All rights reserved.   Total Page Views:
Togel