ฝ่ายจุลชีววิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

คำร้องการขอรหัส/ยกเลิกรหัส/แก้ไขเอกสาร

รายการคำขอ

ลำดับที่ จากห้องปฏิบัติการ/ฝ่าย เรื่อง ความคืบหน้า(1-5) วันที่
424ภูมิคุ้มกันวิทยาการยกเลิกเอกสาร226/10/2021
423แบคทีเรียภูมิสิริ 3การยกเลิกเอกสาร126/10/2021
422แบคทีเรียภูมิสิริ 3การยกเลิกเอกสาร126/10/2021
421แบคทีเรียภูมิสิริ 3การยกเลิกเอกสาร126/10/2021
420แบคทีเรียภูมิสิริ 3การยกเลิกเอกสาร126/10/2021
419แบคทีเรียภูมิสิริ 3การยกเลิกเอกสาร126/10/2021
418แบคทีเรียภูมิสิริ 3การยกเลิกเอกสาร126/10/2021
417ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร225/10/2021
416แบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร508/10/2021
415ไวรัสวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร507/10/2021
414อณูแบคทีเรียวิทยา (ฝ่ายเครื่องมือ)การแก้ไขเอกสาร506/10/2021
413ภูมิคุ้มกันวิทยาการแก้ไขเอกสาร330/09/2021
412แบคทีเรียภูมิสิริ 3การออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)528/09/2021
411แบคทีเรียภูมิสิริ 3การออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)528/09/2021
410แบคทีเรียภูมิสิริ 3การออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)528/09/2021
409แบคทีเรียภูมิสิริ 3การออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)528/09/2021
408แบคทีเรียภูมิสิริ 3การออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)528/09/2021
407แบคทีเรียวิทยาการยกเลิกเอกสาร319/09/2021
406แอนแอโรบการออกหมายเลขเอกสาร305/09/2021
405แอนแอโรบการออกหมายเลขเอกสาร305/09/2021
404แอนแอโรบการยกเลิกเอกสาร304/09/2021
403แอนแอโรบการแก้ไขเอกสาร304/09/2021
402ภูมิคุ้มกัน / นิรมลการแก้ไขเอกสาร528/08/2021
401ภูมิคุ้มกันวิทยา/นิรมลการแก้ไขเอกสาร523/08/2021
400ภูมิคุ้มกันวิทยา/นิรมลการออกหมายเลขเอกสาร523/08/2021
399ไวรัสวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร420/08/2021
398ฝ่ายจุลชีววิทยา (อนุคณะกรรมการความเสี่ยง)การแก้ไขเอกสาร509/08/2021
397ฝ่ายจุลชีววิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)509/08/2021
396ฝ่ายจุลชีววิทยา (ส่วนกลาง)การแก้ไขเอกสาร505/08/2021
395อณูแบคทีเรียวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร503/08/2021
394แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร528/07/2021
393แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร528/07/2021
392แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร528/07/2021
391ราวิทยาการแก้ไขเอกสาร525/07/2021
390แบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร525/07/2021
389แบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร525/07/2021
388ไวรัสวิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)521/07/2021
387ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร515/07/2021
386แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร508/07/2021
385แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร308/07/2021
384ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร407/07/2021
383ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร507/07/2021
382ห้องรับสิ่งส่งตรวจการออกหมายเลขเอกสาร306/07/2021
381ห้องรับสิ่งส่งตรวจการออกหมายเลขเอกสาร506/07/2021
380ห้องรับสิ่งส่งตรวจการออกหมายเลขเอกสาร306/07/2021
379มัยโคแบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร506/07/2021
378มัยโคแบคทีเรียวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร406/07/2021
377มัยโคแบคทีเรียวิทยาการยกเลิกเอกสาร206/07/2021
376มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร405/07/2021
375มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร405/07/2021
374มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร405/07/2021
373มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร405/07/2021
372ราวิทยาการแก้ไขเอกสาร505/07/2021
371ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร504/07/2021
370แอนแอโรบการแก้ไขเอกสาร504/07/2021
369ไวรัสวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร403/07/2021
368หน่วย ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร403/07/2021
367หน่วย ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร403/07/2021
366หน่วย ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร503/07/2021
365หน่วย ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร403/07/2021
364หน่วย ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร403/07/2021
363หน่วย ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร503/07/2021
362หน่วย ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร403/07/2021
361หน่วย ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร403/07/2021
360หน่วย ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร403/07/2021
359หน่วย ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร403/07/2021
358ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร302/07/2021
357ไวรัสวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร302/07/2021
356เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อการแก้ไขเอกสาร502/07/2021
355ห้องรับสิ่งส่งตรวจการแก้ไขเอกสาร501/07/2021
354ควบคุมเอกสารการแก้ไขเอกสาร430/06/2021
353ภูมิคุ้มกันวิทยาการแก้ไขเอกสาร530/06/2021
352ภูมิคุ้มกันวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร530/06/2021
351อณูแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร529/06/2021
350ภูมิคุ้มกันวิทยาการแก้ไขเอกสาร528/06/2021
349ภูมิคุ้มกันวิทยาการแก้ไขเอกสาร528/06/2021
348แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร527/06/2021
347แอนแอโรบการยกเลิกเอกสาร327/06/2021
346แอนแอโรบการแก้ไขเอกสาร327/06/2021
345แอนแอโรบการแก้ไขเอกสาร327/06/2021
344แอนแอโรบการแก้ไขเอกสาร427/06/2021
343ราวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร525/06/2021
342คณะดำเนินงานเครื่องมือ/นิรมลการแก้ไขเอกสาร424/06/2021
341ภูมิคุ้มกันวิทยา/นิรมลการแก้ไขเอกสาร524/06/2021
340แอนแอโรบการแก้ไขเอกสาร419/06/2021
339แอนแอโรบการแก้ไขเอกสาร417/06/2021
338จุลชีววิทยาการออกหมายเลขเอกสาร314/06/2021
337ราวิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)501/06/2021
336ห้องรับสิ่งส่งตรวจการออกหมายเลขเอกสาร305/05/2021
335ห้องรับสิ่งส่งตรวจ (ความเสี่ยง)การแก้ไขเอกสาร505/05/2021
334ไวรัสวิทยาการยกเลิกเอกสาร508/04/2021
333ไวรัสวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร518/03/2021
332ภูมิคุ้มกันวิทยาการยกเลิกเอกสาร518/03/2021
331หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)510/03/2021
330ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร508/03/2021
329จุลชีววิทยา (Immunology)อื่นๆ503/03/2021
328ภูมิคุ้มกันวิทยา/สุนิดาการแก้ไขเอกสาร501/03/2021
327ราวิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)516/02/2021
326จุลชีววิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)509/02/2021
325จุลชีววิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)501/02/2021
324แบคทีเรียการยกเลิกเอกสาร526/01/2021
323จุลชีววิทยาการออกหมายเลขเอกสาร525/01/2021
322ภูมิคุ้มกันวิทยาการแก้ไขเอกสาร405/01/2021
321ราวิทยาการแก้ไขเอกสาร530/12/2020
320ราวิทยาการแก้ไขเอกสาร529/12/2020
319ราวิทยาการแก้ไขเอกสาร529/12/2020
318มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร525/12/2020
317ราวิทยาการแก้ไขเอกสาร524/12/2020
316ราวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร524/12/2020
315ราวิทยาการแก้ไขเอกสาร424/12/2020
314anaerobeการแก้ไขเอกสาร524/12/2020
313ภูมิคุ้มกันวิทยา/กัณฐาภรณ์การแก้ไขเอกสาร522/12/2020
312ภูมิคุ้มกันวิทยา/นิรมลการออกหมายเลขเอกสาร515/12/2020
311anaerobeการแก้ไขเอกสาร507/12/2020
310แอโรบิคแบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร503/12/2020
309ภูมิคุ้มกันวิทยา/นิรมลการออกหมายเลขเอกสาร502/12/2020
308ธุรการ ฝ่ายจุลชีววิทยาการแก้ไขเอกสาร530/11/2020
307จุลชีววิทยาการแก้ไขเอกสาร530/11/2020
306หน่วยภูมิคุ้มกันวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร524/11/2020
305แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร523/11/2020
304ภูมิคุ้มกันวิทยา/นิรมลการออกหมายเลขเอกสาร523/11/2020
303ไวรัสวิทยา (ยกเลิกการขอแก้ไข)การแก้ไขเอกสาร518/11/2020
302anaerobeการยกเลิกเอกสาร517/11/2020
301anaerobeการยกเลิกเอกสาร517/11/2020
300anaerobeการยกเลิกเอกสาร517/11/2020
299anaerobeการแก้ไขเอกสาร417/11/2020
298anaerobeการแก้ไขเอกสาร516/11/2020
297แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร510/11/2020
296anaerobeการแก้ไขเอกสาร505/11/2020
295แบคทีเรียการยกเลิกเอกสาร505/11/2020
294anaerobeการแก้ไขเอกสาร504/11/2020
293anaerobeการแก้ไขเอกสาร528/10/2020
292anaerobeการออกหมายเลขเอกสาร427/10/2020
291แบคทีเรียการยกเลิกเอกสาร527/10/2020
290ภูมิคุ้มกันวิทยา/นิรมลการออกหมายเลขเอกสาร421/10/2020
289anaerobeการแก้ไขเอกสาร420/10/2020
288ไวรัสวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร407/10/2020
287ภูมิคุ้มกันวิทยาการยกเลิกเอกสาร512/09/2020
286แบคทีเรียภูมิสิริฯ3การออกหมายเลขเอกสาร410/09/2020
285แบคทีเรียภูมิสิริฯ3การออกหมายเลขเอกสาร410/09/2020
284แบคทีเรียภูมิสิริฯ3การแก้ไขเอกสาร509/09/2020
283แบคทีเรียภูมิสิริฯ3การแก้ไขเอกสาร509/09/2020
282แบคทีเรียภูมิสิริฯ3การแก้ไขเอกสาร509/09/2020
281แบคทีเรียการออกหมายเลขเอกสาร527/08/2020
280จุลชีววิทยา (ธุรการ)การแก้ไขเอกสาร526/08/2020
279ภูมิคุ้มกันวิทยา/นิรมลการแก้ไขเอกสาร525/08/2020
278จุลชีววิทยาการแก้ไขเอกสาร524/08/2020
277ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร524/08/2020
276จุลชีววิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)521/08/2020
275ส่วนกลางการแก้ไขเอกสาร531/08/2563
274จุลชีววิทยา (ระบบสารสนเทศ)การแก้ไขเอกสาร520/08/2020
273จุลชีววิทยา (ส่วนกลาง)การแก้ไขเอกสาร520/08/2020
272แบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร520/08/2020
271anaerobeการแก้ไขเอกสาร519/08/2020
270จุลชีววิทยาการแก้ไขเอกสาร518/08/2020
269อนุกรรมการความเสี่ยงการแก้ไขเอกสาร517/08/2020
268แบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร519/08/2020
267ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร510/08/2020
266แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร504/08/2020
265ภูมิคุ้มกันวิทยาการแก้ไขเอกสาร502/08/2020
264ราวิทยาการแก้ไขเอกสาร531/07/2020
263ราวิทยาการแก้ไขเอกสาร531/07/2020
262ราวิทยาการแก้ไขเอกสาร531/07/2020
261ราวิทยาการแก้ไขเอกสาร531/07/2020
260ภูมิคุ้มกันวิทยา/จุลชีววิทยาการแก้ไขเอกสาร529/07/2020
259อณูแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร529/07/2020
258ภูมิคุ้มกันวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร527/07/2020
257anaerobeการแก้ไขเอกสาร526/07/2020
256anaerobeการยกเลิกเอกสาร526/07/2020
255anaerobeการแก้ไขเอกสาร526/07/2020
254anaerobeการแก้ไขเอกสาร526/07/2020
253anaerobeการออกหมายเลขเอกสาร526/07/2020
252ภูมิคุ้มกันวิทยาการแก้ไขเอกสาร524/07/2020
251ห้องปฏิบัติการ 2 ตึกภูมิสิริ 3การแก้ไขเอกสาร524/07/2020
250anaerobeการแก้ไขเอกสาร523/07/2020
249จุลชีววิทยา(ธุรการ)อื่นๆ523/07/2020
248ธุรการจุลชีววิทยา(ธุรการ)อื่นๆ523/07/2020
247ภูมิคุ้มกันวิทยา/จุลชีววิทยาการแก้ไขเอกสาร523/07/2020
2461การออกหมายเลขเอกสาร522/07/2020
2451การออกหมายเลขเอกสาร522/07/2020
2441การออกหมายเลขเอกสาร522/07/2020
2431การยกเลิกเอกสาร522/07/2020
2421การออกหมายเลขเอกสาร522/07/2020
2411การออกหมายเลขเอกสาร522/07/2020
2401การออกหมายเลขเอกสาร522/07/2020
2391การออกหมายเลขเอกสาร522/07/2020
2381การออกหมายเลขเอกสาร522/07/2020
237มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร521/07/2020
236มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร521/07/2020
235มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร521/07/2020
234มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร521/07/2020
233มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร521/07/2020
232มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร521/07/2020
231มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร521/07/2020
230มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร521/07/2020
229แบคทีเรียวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร421/07/2020
228แบคทีเรียวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร421/07/2020
227จุลชีววิทยา (ธุรการ)การแก้ไขเอกสาร521/07/2020
226จุลชีววิทยา (ธุรการ)การยกเลิกเอกสาร521/07/2020
225จุลชีววิทยา (ธุรการ)การแก้ไขเอกสาร521/07/2020
224ห้องรับสิ่งส่งตรวจการยกเลิกเอกสาร521/07/2020
223ห้องรับสิ่งส่งตรวจการแก้ไขเอกสาร521/07/2020
222แบคทีเรียการออกหมายเลขเอกสาร420/07/2020
221ภูมิคุ้มกันวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร420/07/2020
220anaerobeการแก้ไขเอกสาร517/07/2020
219anaerobeการแก้ไขเอกสาร517/07/2020
218แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร515/07/2020
217แบคทีเรียการออกหมายเลขเอกสาร413/07/2020
216แบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร513/07/2020
215จุลชีววิทยาการแก้ไขเอกสาร503/07/2020
214อณูแบคทีเรียวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร502/07/2020
213แบคทีเรียวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร529/06/2020
212anaerobeการแก้ไขเอกสาร526/06/2020
211อณูแบคทีเรียวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร524/06/2020
210มัยโคแบคทีเรียวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร423/06/2020
209ห้องปฏิบัติการ 2 ตึกภูมิสิริ 3การยกเลิกเอกสาร522/06/2020
208ราวิทยาการแก้ไขเอกสาร418/06/2020
207ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร415/06/2020
206คณะดำเนินงานเครื่องมือ/นิรมลการแก้ไขเอกสาร512/06/2020
205คณะดำเนินงานเครื่องมือ/นิรมลการแก้ไขเอกสาร512/06/2020
204ภูมิคุ้มกันวิทยา/จุลชีววิทยาการออกหมายเลขเอกสาร511/06/2020
203ภูมิคุ้มกันวิทยา/จุลชีววิทยาการออกหมายเลขเอกสาร511/06/2020
202มัยโคแบคทีเรียวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร410/06/2020
201มัยโคแบคทีเรียวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร410/06/2020
200ราวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร409/06/2020
199แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร508/06/2020
198anaerobeการแก้ไขเอกสาร508/06/2020
197anaerobeการยกเลิกเอกสาร508/06/2020
196anaerobeการยกเลิกเอกสาร508/06/2020
195แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร508/06/2020
194แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร508/06/2020
193แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร508/06/2020
192แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร508/06/2020
191หน่วยภูมิคุ้มกันวทยา(1712)การออกหมายเลขเอกสาร405/06/2020
190ห้องปฏิบัติการ 2 ตึกภูมิสิริ 3การออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)505/06/2020
189ห้องปฏิบัติการ 2 ตึกภูมิสิริ 3การยกเลิกเอกสาร505/06/2020
188แบคทีเรียการออกหมายเลขเอกสาร402/06/2020
187แอนแอโรบการแก้ไขเอกสาร501/06/2020
186แบคทีเรียวิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)529/05/2020
185ภูมิคุ้มกันวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร528/05/2020
184แอนแอโรบการออกหมายเลขเอกสาร421/05/2020
183แอนแอโรบการแก้ไขเอกสาร421/05/2020
182แบคทีเรียการยกเลิกเอกสาร520/05/2020
181แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร520/05/2020
180แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร520/05/2020
179แบคทีเรียวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร419/05/2020
178แบคทีเรียการยกเลิกเอกสาร519/05/2020
177แอนแอโรปการแก้ไขเอกสาร419/05/2020
176แบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร518/05/2020
175แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร515/05/2020
174แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร515/05/2020
173anaerobeการแก้ไขเอกสาร514/05/2020
172anaerobeการแก้ไขเอกสาร407/05/2020
171anaerobeการแก้ไขเอกสาร507/05/2020
170anaerobeการแก้ไขเอกสาร502/05/2020
169aerobic bacteriaการแก้ไขเอกสาร502/05/2020
168aerobic bacteriaการแก้ไขเอกสาร502/05/2020
167aerobic bacteriaการแก้ไขเอกสาร502/05/2020
166aerobic bacteriaการแก้ไขเอกสาร502/05/2020
165ห้องรับสิ่งส่งตรวจการแก้ไขเอกสาร530/04/2020
164อณูแบคทีเรียวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร523/04/2020
163อณูแบคทีเรียวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร523/04/2020
162อณูแบคทีเรียวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร523/04/2020
161อณูแบคทีเรียวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร523/04/2020
160แอนแอโรปการยกเลิกเอกสาร521/04/2020
159แอนแอโรปการยกเลิกเอกสาร521/04/2020
158ราวิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)521/04/2020
157ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร519/04/2020
156ไวรัสวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร419/04/2020
155จุลชีววิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)517/04/2020
154แบคทีเรียการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)515/04/2020
153แบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร512/04/2020
152จุลชีววิทยาการแก้ไขเอกสาร527/03/2020
151ภูมิคุ้มกันวิทยาการแก้ไขเอกสาร520/03/2020
150คณะดำเนินงานเครื่องมือ/นิรมลการยกเลิกเอกสาร526/02/2020
149จุลชีววิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)526/02/2020
148จุลชีววิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)530/01/2020
147อณูแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร528/01/2020
146คณะอนุกกรมการความเสี่ยงการแก้ไขเอกสาร527/01/2020
145เครื่องมือการแก้ไขเอกสาร523/01/2020
144ความเสี่ยงการออกหมายเลขเอกสาร522/01/2020
143ไวรัสวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร415/01/2020
142ภูมิคุ้มกันวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร414/01/2020
141ไวรัสวิทยาการยกเลิกเอกสาร514/01/2020
140ภูมิคุ้มกันวิทยาการแก้ไขเอกสาร527/12/2562
139หน่วยไวรัสวิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)508/01/2020
138ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร505/01/2020
137ไวรัสวิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)527/12/2019
136แอโรบิคแบคทีเรียการออกหมายเลขเอกสาร423/12/2019
135ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร520/12/2019
134ภูมิคุ้มกันวิทยา/จุลชีววิทยาการยกเลิกเอกสาร518/12/2019
133ภูมิคุ้มกันวิทยา/จุลชีววิทยาการออกหมายเลขเอกสาร418/12/2019
132แบคทีเรียการออกหมายเลขเอกสาร513/12/2019
131ภูมิคุ้มกันวิทยาการแก้ไขเอกสาร511/12/2019
130ไวรัสวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร503/12/2019
129ราวิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)526/11/2019
128แอนแอโรปอื่นๆ518/11/2019
127ภูมิคุ้มกันวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร518/11/2019
126จุลชีววิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)518/11/2019
125จุลชีววิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)515/11/2019
124แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร513/11/2019
123จุลชีววิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)512/11/2019
122หน่วยภูมิคุ้มกันวทยา(1712)การออกหมายเลขเอกสาร511/11/2019
121แบคทีเรียการยกเลิกเอกสาร511/11/2019
120มัยโคแบคทีเรียวิทยาการยกเลิกเอกสาร504/11/2019
119มัยโคแบคทีเรียวิทยาการยกเลิกเอกสาร504/11/2019
118มัยโคแบคทีเรียวิทยาการยกเลิกเอกสาร504/11/2019
117แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร528/10/2019
116ภูมิคุ้มกันวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร510/10/2019
115แบคทีเรียการออกหมายเลขเอกสาร503/10/2019
114จุลชีววิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)524/09/2019
113จุลชีววิทยาการแก้ไขเอกสาร513/09/2019
112ไวรัสวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร505/09/2019
111ภูมิคุ้มกันวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร505/09/2019
110ภูมิสิริฯ/จุลชีววิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)503/09/2019
109จุลชีววิทยาการออกหมายเลขเอกสาร530/08/2019
108ภูมิคุ้มกันวิทยา/จุลชีววิทยาการแก้ไขเอกสาร529/08/2019
107ภูมิคุ้มกันวิทยา/จุลชีววิทยาการแก้ไขเอกสาร529/08/2019
106จุลชีววิทยาการออกหมายเลขเอกสาร519/08/2019
105แบคทีเรียการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)514/08/2019
104จุลชีววิทยาการออกหมายเลขเอกสาร508/08/2019
103จุลชีววิทยาการยกเลิกเอกสาร505/08/2019
102จุลชีววิทยาการแก้ไขเอกสาร527/06/2562
101ภูมิคุ้มกันวิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)501/08/2019
100ควบคุมเอกสารการแก้ไขเอกสาร525/07/2019
99จุลชีววิทยา (DC)การออกหมายเลขเอกสาร524/07/2019
98แบคทีเรียการออกหมายเลขเอกสาร524/07/2019
97ราวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร524/07/2019
96แอโรบิคแบคทีเรียการออกหมายเลขเอกสาร509/07/2019
95ราวิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)509/07/2019
94ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร509/07/2019
93คณะอนุกรรมการความเสี่ยงการแก้ไขเอกสาร509/07/2019
92ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร508/07/2019
91ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร504/07/2019
90จุลชีววิทยาการแก้ไขเอกสาร502/07/2019
89ราวิทยาการแก้ไขเอกสาร502/07/2019
88แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร501/07/2019
87คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงการยกเลิกเอกสาร501/07/2019
86ฝ่ายเครื่องมือและสอบเทียบ/ จุลชีววิทยาการยกเลิกเอกสาร501/07/2019
85ฝ่ายเครื่องมือและสอบเทียบ/ จุลชีววิทยาการแก้ไขเอกสาร501/07/2019
84คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงการแก้ไขเอกสาร501/07/2019
83แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร501/07/2019
82แอนแอโรปการออกหมายเลขเอกสาร530/06/2019
81คณะอนุกรรมการบรหารความเสี่ยงการออกหมายเลขเอกสาร529/06/2019
80คณะอนุกรรมการบรหารความเสี่ยงการออกหมายเลขเอกสาร529/06/2019
79อณูแบคทีเรียวิทยา/ จุลชีวิทยาการแก้ไขเอกสาร528/06/2019
78แบคทีเรียการออกหมายเลขเอกสาร528/06/2019
77ราวิทยาอื่นๆ527/06/2019
76จุลชีววิทยาการออกหมายเลขเอกสาร527/06/2019
75แบคทีเรียการออกหมายเลขเอกสาร527/06/2019
74แอโรบิคแบคทีเรียการออกหมายเลขเอกสาร527/06/2019
73มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร527/06/2019
72ภูมิคุ้มกันวิทยาการแก้ไขเอกสาร527/06/2019
71ภูมิคุ้มกันวิทยาการแก้ไขเอกสาร527/06/2019
70คณะดำเนินงานเครื่องมือ/นิรมลการแก้ไขเอกสาร527/06/2019
69มัยโคแบคทีเรียวิทยา/แบคทีเรียวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร526/06/2019
68ธุรการการแก้ไขเอกสาร526/06/2019
67จุลชีววิทยาการแก้ไขเอกสาร526/06/2019
66แอนแอโรปการแก้ไขเอกสาร526/06/2019
65แอนแอโรปการออกหมายเลขเอกสาร525/06/2019
64มัยโคแบคทีเรียวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร525/06/2019
63มัยโคแบคทีเรียวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร525/06/2019
62มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร525/06/2019
61แอนแอโรปการแก้ไขเอกสาร525/06/2019
60มัยโึคแบคทีเรียวิทยาการยกเลิกเอกสาร525/06/2019
59แอนแอโรปการแก้ไขเอกสาร525/06/2019
58แบคทีเรียการออกหมายเลขเอกสาร525/06/2019
57มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร525/06/2019
56แบคทีเรียวิทยา/ราวิทยา/มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร525/06/2019
55มัยโคแบคทีเรียวิทยาการยกเลิกเอกสาร525/06/2019
54มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร524/06/2019
53มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร524/06/2019
52มัยโคแบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร524/06/2019
51แอนแอโรปการแก้ไขเอกสาร524/06/2019
50แอนแอโรปการแก้ไขเอกสาร524/06/2019
49ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร524/06/2019
48แอนแอโรปการแก้ไขเอกสาร521/06/2019
47แอนแอโรปการออกหมายเลขเอกสาร521/06/2019
46แอนแอโรปการออกหมายเลขเอกสาร520/06/2019
45แอนแอโรปการออกหมายเลขเอกสาร520/06/2019
44แอนแอโรปการออกหมายเลขเอกสาร520/06/2019
43ภูมิคุ้มกันวิทยาการแก้ไขเอกสาร520/06/2562
42ภูมิคุ้มกันวิทยาการแก้ไขเอกสาร520/06/2019
41ภูมิคุ้มกันวิทยาการแก้ไขเอกสาร520/06/2019
40ภูมิคุ้มกันวิทยาการแก้ไขเอกสาร520/06/2019
39ภูมิคุ้มกันวิทยาการแก้ไขเอกสาร520/06/2019
38แอนแอโรปการแก้ไขเอกสาร519/06/2019
37แอนแอโรปการแก้ไขเอกสาร519/06/2019
36แบคทีเรียวิทยาการแก้ไขเอกสาร518/06/2019
35แบคทีเรียวิทยาการยกเลิกเอกสาร518/06/2019
34ภูมิคุ้มกันวิทยา/จุลชีววิทยาการยกเลิกเอกสาร517/06/2019
33ความเสี่ยงการแก้ไขเอกสาร517/06/2019
32ราวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร517/06/2019
31ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร513/06/2019
30ห้องรับสิ่งส่งตรวจการแก้ไขเอกสาร511/06/2019
29ราวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร510/06/2019
28แบคทีเรียการออกหมายเลขเอกสาร506/06/2019
27จุลชีววิทยาการยกเลิกเอกสาร506/06/2019
26อณูแบคทีเรียวิทยา/ จุลชีวิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)531/05/2019
25แบคทีเรียการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)524/05/2019
24จุลชีววิทยาการยกเลิกเอกสาร522/05/2019
23ราวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร514/05/2019
22ราวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร514/05/2019
21ภูมิคุ้มกันวิทยาการออกหมายเลขเอกสาร502/05/2019
20จุลชีววิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)530/04/2019
19แบคทีเรียการแก้ไขเอกสาร529/04/2019
18มัยโคแบคทีเรียวิทยาการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)526/04/2019
17มัยโคแบคทีเรียวิทยาการยกเลิกเอกสาร526/04/2019
16ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร522/04/2019
15ควบคุมเอกสารการแก้ไขเอกสาร510/04/2019
14ห้องรับสิ่งส่งตรวจการแก้ไขเอกสาร505/04/2019
13ภูมิคุ้มกันวิทยาการแก้ไขเอกสาร503/04/2019
12ราวิทยาการแก้ไขเอกสาร503/04/2019
11แบคทีเรียการออกหมายเลขเอกสาร503/04/2019
10แบคทีเรียการออกหมายเลขเอกสาร501/04/2019
9แบคทีเรียการออกหมายเลขเอกสาร501/04/2019
8แบคทีเรียการออกสำเนาเพื่อเป็น(ควบคุม/ไม่ควบคุม)501/04/2019
7ควบคุมเอกสารการยกเลิกเอกสาร529/03/2019
6ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร525/03/2019
5ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร525/03/2019
4ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร525/03/2019
3ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร525/03/2019
2ไวรัสวิทยาการแก้ไขเอกสาร525/03/2019
1แบคทีเรียการออกหมายเลขเอกสาร525/03/2019